Anunt achizitie publică studiu de fezabilitate pentru terminal pasageri

În vederea derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție "Elaborare Studiu de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții EXTINDERE TERMINAL PASAGERI LA AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MARAMUREȘ", pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MARAMUREȘ publică ataşat anunțul public, invitaţia de participare, caietul de sarcini aferent achiziţiei menţionate și anexa 1 + anexa 2. A fost emisă și o clarificare, în urma solicitării unuia din ofertanți: clarificare.