Invitație participare - studiu de fezabilitate "Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Maramureș" - reluare procedură

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MARAMUREȘ R.A, cu sediul în localitatea TĂUȚII MĂGHERĂUȘ, strada 66, numărul 22, judeţul MARAMUREȘ, face publică invitația de participare pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate cu tema "Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Maramureș". Atașăm în format electronic următoarele documente: invitația de participare, anunțul public și caietul de sarcini.