Rezultatele finale ale concursului pentru angajare agent securitate aeroportuară

Vă informăm că, în urma desfășurării probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante - AGENT SECURITATE AEROPORTUARA, probă ce a avut loc în data de 25 septembrie 2018, comisia de examen a stabilit punctajul final precum și lista candidaților ce urmează să fie încadrați pe posturile scoase la concurs. Rezultatele finale sînt prezentate în documentul atașat aici.