Aniversarea Centenarului Aviatiei Civile Române

La 24 iunie 1920 prin decretul nr. 2705 (M.O. nr.67/26.06.1920) este înființată Direcţiunea Aviaţiunii în cadrul Ministerului Comunicaţiilor.

Pentru Aviatia Civila din Romania acesta constituie actul de naștere.

Citez din Referatul d-lui presedinte de consiliu de ministri catre consiliul de ministri ca fundamentare la Decretul 1489 din 09 iunie 1920 prin care se infiinta Ministerul Comunicatiilor

…”Navigatiunea aeriana este o problema total noua care azi se impune in mod imperios, mai ales dupa rolul ce l-a jucat in timpul razboiului.

Transportul rapid de calatori, de coletarie usoara, si mai ales serviciul de posta acut, iata principalele atributii ale acestui mod de locomotine deocamdata.

Nu stim ce ne rezerva viitorul si unde ne vom opri pe calea progresului navigatiei aeriene.”

La 6 iulie 1920 prin decretul nr. 2842 ( M.O. nr. 77/08.07.1920) inginerul Stefan MIREA care s-a ocupat de înființarea Directiunii Aviatiunii in cadrul Ministerului Comunicatiilor este numit Director acesteia.

Legea privind „Înființarea si Exploatarea Liniilor de Navigație Aeriana” este votata pe 23 august 1920 de Adunarea Deputaților si pe 26 august de Senatul României fiind publicata in M.O. nr. 129/14.09.1920

La 13 octombrie 1920 prin decretul nr. 4146 (M.O nr.5794/27.10.1920) sunt stabilite atribuțiile „Direcțiunii Aviatiunii”

Inginerul Stefan MIREA este artizanul infiintarii si creerii bazelor industriei aviatiei civile, ca institutie, ce urma sa se desvolte in contextul mondial determinat de tratatului de la Trianon, noua arhitectură a Europei si de adoptăriea si semnarea Convenției Internaționale pentru Aviație Civilă din 1919 de la Paris.

Ioan Vasile BUIU – Academia Română – Membru al Comitetul Român pentru Istoria si Filosofia Științei si Tehnicii CRIFST

Dan Corneliu HADÎRCA – Inspector Aeronautic

Monitorul oficial din anul 1920
Personalități românești în construcții