Maramures International Airport
0°C
Miercuri 19.06.2024 - 4:56

Condițiile de planificare și desfășuare a activităților de zbor în care sunt implicate aeronave fără pilot la bord (drone, UAS, aeromodele) în spațiul aerian național / european, ulterior datei de 31.12.2020

 

A. Începând cu data de 31.12.2020, pe teritoriul și spațiul aerian al statelor membre UE, se vor aplica prevederile Regulamentului (UE) nr. 2019/947 ”privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord”, cu modificările și completările ulterioare. Cadrul legislativ european aplicabil activităților de zbor în care sunt implicate aeronave fără pilot la bord constă în:

a) Regulamentul (UE) nr. 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului;
b) Regulamentul delegat (UE) nr. 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe, cu modificările și completările ulterioare;
c) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord, cu modificările și completările ulterioare;
d) AMC și GM aplicabile Regulamentului (UE) nr. 2019/947.

B. În ceea ce privește planificarea și desfășurarea activităților de zbor cu aeronave fără pilot la bord în spațiul aerian național al României, având în vedere prevederile alin. 33 din preambulul Regulamentului (UE) nr. 2018/1139, în completarea prevederilor actelor normative europene mai sus menționate, operatorii aeronavelor vor trebui să aibă în vedere și prevederile următoarelor acte normative naționale:

a) Legea nr. 21/18.03.2020 privind Codul aerian al României, ediția martie 2020 actualizat la zi;
b) Hotărârea Guvernului nr. 859 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave in spatiul aerian national;
c) Ordinul Ministerului Transporturilor (OMT) nr. 1338/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-IA „Înmatricularea aeronavelor civile”, ediţia 1/2016.

C. Date de contact ale turnului de control TWR Baia Mare:

UNITATEA TWR

TELEFON

EMAIL

BAIA MARE

0721 250 173

twr.baiamare@romatsa.ro

D. Link-uri utile:
https://www.caa.ro/ro/pages/campanii-de-informare
https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/drones-information-notices
https://dronerules.eu/ro/recreational
https://dronerules.eu/ro/professional/regulations
https://youtu.be/6LRtUTuyGZo