Maramures International Airport
0°C
Vineri 29.09.2023 - 2:17

Conform prevederilor Codului Vamal se declară în scris şi se prezintă autorității vamale în mod obligatoriu următoarele bunuri:

bunurile culturale mobile, cele cu caracter cultural, istoric sau artistic la scoaterea din România;
specii de floră și faună sălbatică;
arme, muniție, materiale explozive, radioactive, nucleare, produse strategice prevăzute în legi speciale;
droguri sau substanțe psihotrope și precursorii acestora, materiale biologice cu potențial de contaminare în masă, medicamente care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope, substanțe chimice esențiale precum și substanțe toxice;
instrumente de plată sub formă de numerar aflate asupra dumneavoastră, care sunt egale sau depășesc echivalentul a 10000 Euro/persoană la intrarea sau ieșirea din/în Comunitate.

Declaraţia se face pe un formular special, pus la dispoziție gratuit de către autoritatea vamală, la solicitarea călătorilor.

Nedeclararea bunurilor menționate anterior, atrage după caz, sancționarea penală sau contravențională a persoanelor care încalcă aceste dispoziții legale.

Se declară la intrarea în România, venind dintr-un stat necomunitar, următoarele bunuri aflate asupra călătorilor care depășesc limita de:

  • 100 cigarillos (trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare);
  • 50 trabucuri;
  • 250 grame tutun de fumat;
  • 1 litru de alcool și băuturi alcoolice distilate și băuturi spirtoase cu o tărie alcoolică de peste 22% volum sau alcool etilic nedenaturat de 80% volum și peste;
  • 40 țigarete;
  • 2 litri de alcool și băuturi alcoolice cu o concentrație mai mică de 22% volum;
  • 4 litri de vin liniștit;
  • 16 litri de bere;
  • 50 ml apă de parfum;
  • bunuri diverse, altele decât cele de mai sus, în limita valorii globale de 430 euro/călător.

Peste aceste limite se datorează și trebuie plătite taxe vamale, taxă pe valoare adăugată, accize sau orice alte taxe datorate bugetului de stat la punerea în libera circulație în România.