Maramures International Airport
0°C
Miercuri 19.06.2024 - 2:47

Conform prevederilor Codului Vamal se declară în scris şi se prezintă autorității vamale în mod obligatoriu următoarele bunuri:

bunurile culturale mobile, cele cu caracter cultural, istoric sau artistic la scoaterea din România;
specii de floră și faună sălbatică;
arme, muniție, materiale explozive, radioactive, nucleare, produse strategice prevăzute în legi speciale;
droguri sau substanțe psihotrope și precursorii acestora, materiale biologice cu potențial de contaminare în masă, medicamente care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope, substanțe chimice esențiale precum și substanțe toxice;
instrumente de plată sub formă de numerar aflate asupra dumneavoastră, care sunt egale sau depășesc echivalentul a 10000 Euro/persoană la intrarea sau ieșirea din/în Comunitate.

Declaraţia se face pe un formular special, pus la dispoziție gratuit de către autoritatea vamală, la solicitarea călătorilor.

Nedeclararea bunurilor menționate anterior, atrage după caz, sancționarea penală sau contravențională a persoanelor care încalcă aceste dispoziții legale.

Se declară la intrarea în România, venind dintr-un stat necomunitar, următoarele bunuri aflate asupra călătorilor care depășesc limita de:

  • 100 cigarillos (trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare);
  • 50 trabucuri;
  • 250 grame tutun de fumat;
  • 1 litru de alcool și băuturi alcoolice distilate și băuturi spirtoase cu o tărie alcoolică de peste 22% volum sau alcool etilic nedenaturat de 80% volum și peste;
  • 200 țigarete;
  • 2 litri de alcool și băuturi alcoolice cu o concentrație mai mică de 22% volum;
  • 4 litri de vin liniștit;
  • 16 litri de bere;
  • 50 ml apă de parfum;
  • bunuri diverse, altele decât cele de mai sus, în limita valorii globale de 430 euro/călător.

Peste aceste limite se datorează și trebuie plătite taxe vamale, taxă pe valoare adăugată, accize sau orice alte taxe datorate bugetului de stat la punerea în libera circulație în România.

Pentru mai multe informații, vă invităm să vizitați site-ul Autorității Vamale Române (https://www.customs.ro/).