Lista imobilelor ce urmeaza a fi expropriate pentru realizarea noului terminal si planul de situație cuprinzând coridorul de expropriere se regăsesc aici.