Maramures International Airport
0°C
Miercuri 29.05.2024 - 8:55
Nume proiect

 

EXTINDEREA ȘI MODERNIZARE TERMINAL PENTRU PASAGERI LA AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MARAMUREȘ

 

cod SMIS 148784

DESPRE PROIECT

În data de 23.11. 2022 a fost semnat Contractul de finanțare între Ministerul Transporturilor , Infrastructurii și Comunicațiilor și Regia Autonomă Aeroportul Internațional Maramureș pentru proiectul ,,Extinderea și Modernizare Terminal pentru Pasageri la Aeroportul Internațional Maramureș ” – cod SMIS 148784.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectivul Specific 2.3 (OS) -Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

Perioada de implementare a proiectului: 24luni, respectiv între data 01.01.2022și 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de utilizare

Sustenabilă a Aeroportului International Maramures prin construirea și dotarea unui terminal nou capabil să asigure    deservirea unui volum de 450 pasageri/oră.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. OS1: Creșterea capacității de deservire a pasagerilor pentru traficul intern și internațional, conform volumului și caracteristicilor cererii (450 pasageri/oră) până la sfârșitul anului 2023
 2. OS2: Asigurarea condițiilor de siguranță și securitate impuse de reglementările internaționale pentru operarea zborurilor interne și internaționale (Regulamentul UE de punere în aplicare 1998/2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, cerințele ICAO și reglementările naționale în domeniul aviației civile)
 3. OS3: Minimizarea impactului activității aeroportuare asupra mediului, prin punerea în aplicare a măsurilor preventive și compensatorii stabilite prin decizia Agenției pentru Protecția Mediului cu competențe asupra

 Rezultatele estimate:

 1. 1 terminal nou cu suprafața totală desfășurată de 12.209 mp (6706 mp parter, 470 mp
 2. accese/copertine, 5033 mp etaj)
 3. 1 sistem integrat de control de securitate al bagajelor de cală pe fluxul de plecări care conţine:
 4. 10 ghișee check-in, benzi transportoare, HBS, 2 EDS Standard 3.1.
 5. 2 bucăți carusele plate cu plăci suprapuse pentru zona Sosiri
 6. 4 bucăți porţi de control acces manual
 7. 2 bucăți chioşcuri automate de prelucrare a pasagerilor cu uz comun pentru toate companiile
 8. aeriene (CUSS – Common Use Self Check-in)
 9. 2 ghișee check-in pentru self drop-off.

Nume beneficiar Regia Autonomă Aeroportul Internațional Maramureș

Valoarea totală a proiectului este de 134.234.664,84 lei, din care 95.930.038,79 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 14.671.652,96 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național și 2.257.177,38 lei cofinanțare eligibilă a Beneficiarului.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Publicat: 04.10.2023