Maramures International Airport
0°C
Miercuri 17.04.2024 - 17:54
Nume proiect

 

“CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE A AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL MARAMUREȘ PRIN ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE”

 

cod SMIS 156468

DESPRE PROIECT

În data de 23.11.2022 a fost semnat Contractul de finanțare între Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Regia Autonomă Aeroportul Internațional Maramureș pentru proiectul ,, Creșterea gradului de siguranță și securitate a Aeroportului Internațional Maramureș prin achiziționarea de echipamente specifice” – cod SMIS 156468.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectivul Specific 2.3 (OS) – Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local.

Perioada de implementare a proiectului: 20luni, respectiv între data 01.05.2022și 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea Aeroportului Internațional  Maramureș prin creșterea gradului de utilizare sustenabilă a acestuia o dată cu achiziția echipamentelor     care vor garanta securitatea și siguranța aeroportului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. OS1: Creşterea securității operaţiunilor aeronautice care se desfăşoară pe aeroport prin achiziționarea de echipamente specifice în acord cu legislația în vigoare și conform cerințelor Regulamentului (UE) 139 al Comisiei Europene.
  2. OS2: Creșterea siguranței pasagerilor și a bagajelor prin dotarea cu echipamente specifice destinate situațiilor de urgență și întreținerii suprafețelor de mișcare.
  3. OS3:Îndeplinirea cerinţelor de siguranţă şi securitate a Aeroportului Internaţional Maramures, conform cerințelor Regulamentului (UE) 139 al Comisiei, pentru realizarea rulării în condiţii de siguranţă a aeronavelor.

În urma implementării proiectului vor fi asigurate servicii de prevenție și intervenție împotriva incendiilor și servicii de întreținere pentru garantarea pistei în cazul condițiilor meteo nefavorabile, conform regulamentelor internaționale din domeniul aviației și standardelor de protecție a mediului și de asigurare a calității. Realizarea serviciilor mai sus menționate va fi posibilă prin dotarea aeroportului cu echipamente care vor duce la reducerea timpului de intervenție pentru asigurarea pistei.

Obiectivele specifice ale proiectului conduc la îndeplinirea obiectivului general și la atingerea rezultatelor propuse:

  • Îndeplinirea cerințelor de siguranță și securitate a Aeroportului Internațional Maramures conform cerintelor Regulamentului (UE) nr. 139 al Comisiei, pentru realizarea rulării în condiții de siguranță a aeronavelor
  • Asigurarea siguranței și securității pasagerilor și bagajelor prin dotarea cu echipamente specific

 Rezultatele estimate:

– achiziționarea de echipamente de securitate și echipamente aeroportuare

Nume beneficiar: Regia Autonomă Aeroportul Internațional Maramureș

Valoarea totală a proiectului este de 73.935.000,46 lei, din care 48.672.856,83 lei     finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 7.444.083,99 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național și 1.145.243,67 lei cofinanțare eligibilă a Beneficiarului.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Publicat: 04.10.2023