Maramures International Airport
0°C
Miercuri 29.05.2024 - 8:39
Nume proiect
CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII PASAGERILOR PE AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MARAMUREȘ
Cod SMIS : 158268

DESPRE PROIECT

În data de 29.06.2023 a fost semnat Contractul de finanțare între Ministerul Transporturilor , Infrastructurii și Comunicațiilor și Regia Autonomă Aeroportul Internațional Maramureș pentru proiectul ,, Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Maramureș” – cod SMIS 158268

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectivul Specific 2.3 (OS) – Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local.

Perioada de implementare a proiectului: 60 luni, respectiv între data 01.01.2019 și 31.12.2023

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea Aeroportului Internațional Maramureș prin creșterea gradului de utilizare sustenabilă a acestuia o dată cu modernizarea infrastructurii aeroportuare care va garanta securitatea și siguranța aeroportului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Construire REMIZA PSI – dotări: sistemul de control acces care cuprinde: centrala de control acces cu cititoare proximitate, electromagneți, amortizoare hidraulice, butoane de urgență, unități de înregistrare;
  2. Refacerea și amenajarea drumului perimetral din incinta aeroportului.

În urma implementării proiectului vor fi asigurate servicii de prevenție și intervenție împotriva incendiilor și servicii de intreținere pentru garantarea pistei în cazul conditiilor meteo nefavorabile, conform regulamentelor internaționale din domeniul aviației și standardelor de protecție a mediului și de asigurare a calității. Realizarea serviciilor mai sus menționate va fi posibilă prin dotarea aeroportului cu echipamente care vor duce la reducerea timpului de intervenție pentru asigurarea pistei.

Obiectivele specifice ale proiectului conduc la îndeplinirea obiectivului general și la atingerea rezultatelor propuse:

  • Îndeplinirea  cerințelor   de   siguranță   și   securitate   a   Aeroportului   Internațional Maramures conform cerintelor Regulamentului (UE) nr. 139 al Comisiei, pentru realizarea rulării în condiții de siguranță a aeronavelor
  • Asigurarea  siguranței   și   securității   pasagerilor   și   bagajelor   prin   dotarea   cu echipamente specific

 Rezultatele estimate:

  • REMIZA PSI, inclusiv poarta de acces personal și echipamente pentru control cu aparate RX;
  • Refacerea și amenajarea drumului perimetral din incinta aeroportului.

Nume beneficiar Regia Autonomă Aeroportul Internațional Maramureș

Valoarea totală a proiectului este de 30.615.885,85 lei, din care 21.798.628,72 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 3.333.907,92 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național și 512.908,91 lei cofinanțare eligibilă a Beneficiarului.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Publicat: 04.10.2023