Procesele verbale în urma soluționării contestațiilor la proba scrisă pentru concursul de Controlor financiar de gestiune se găsește aici și pentru concursul de Referent specialitate marketing se găsește aici.