ANUNŢ

privind selecția membrilor Consiliului de Administrație al

 Regiei Autonome ”Aeroportul Internațional Maramureș”

Consiliul Județean Maramureș, în calitate de autoritare publică tutelară a Regiei Autonome ”Aeroportul Internațional Maramureș ”, anunță organizarea selecției candidaților pentru Consiliul de Administrație al Regiei Autonome ”Aeroportul Internațional Maramureș” – 6 posturi.

Procedura de selecție a membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome ”Aeroportul Internațional Maramureș”, se va organiza cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 722/2016 și va consta în depunerea de către candidați a unui dosar de candidatură și susținerea unui interviu de selecție a candidaților înscriși pe Lista scurtă.

             Procedura de selecție se va desfășura potrivit următorului Calendar:

 • Depunerea dosarelor de candidatură până la data de – 20.04.2022
 • Evaluarea dosarelor de candidatură până la data de – 29.04.2022
 • Comunicarea rezultatului selecției dosarelor până la data de – 06.05.2022
 • Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) până la data de – 09.05.2022
 • Soluționarea contestațiilor (dacă este cazul) până la data de – 10.05.2022
 • Afișarea/comunicarea anunțului privind candidații din Lista scurtă – 16.05.2022
 • Depunerea declarațiilor de intenție până la data de – 31.05.2022
 • Interviul candidaților rămași în Lista scurtă – 03.06.2022
 • Afișarea rezultatului probei interviu – 06.06.2022
 • Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) până la data de – 07.06.2022
 • Soluționarea contestațiilor (dacă este cazul) până la data de – 08.06.2022
 • Afișarea rezultatelor finale până la data de – 10.06.2022
 • Transmiterea către conducătorul autorității publice tutelare a Raportului pentru numirile finale – 15.06.2022.

În situația în care termenele prevăzute în prezentul anunț, vor suferi modificări datorită numărului de candidaturi și evoluției procesului de selecție, candidații vor fi anunțați telefonic și/sau prin corespondență electronică asupra noilor termene stabilite.

Documente