Maramures International Airport
0°C
Miercuri 19.06.2024 - 4:57

Informații de interes public privind întreprinderile publice

conform Anexei nr. 5 a Hotărârii nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

Nr.

Informații de interes public

Link informație

1.    Componenta Consiliului de Administrare (CA) si a directorilor, inclusiv:                                                                          Detalii aici

a. numele fiecarui membru al CA/directorilor;

b. CV-ul fiecarui membru al CA si a directorilor;

c. precizarea datei de la care sunt membri ai CA/directori;

d. afilierea politică a fiecărui membru/director;

e. declarațiile de avere și de interese ale fiecărui membru al CA/director de pe întreaga durată a mandatului;

f. remunerația fiecărui membru al CA/director (inclusiv cu sporuri, bonusuri sau alte beneficii);

g. statutul lor (interimari sau finali).

2.   Procedura prin care s-a făcut selecția membrilor Consiliului de Administrare și a Directorului General,                Detalii aici

precum și revocările din funcțiile respective în ultimii 3 ani și motivele revocărilor;

3.    Scrisoarea de așteptări;                                                                                                                                                                   Detalii aici 

4.   Contractul de mandat;                                                                                                                                                                     Detalii aici

5.   Bugetul pentru investiții în fiecare dintre ultimii trei ani financiari;                                                                                    Detalii aici 

6.   Cheltuieli totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri,                                                            Detalii aici

training-uri sau formare profesională, decontări și alte beneficii);

7.   Datorii către bugetul de stat, către instituții de creditare și către parteneri comerciali,                                                Detalii aici

      cu mențiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanțe de plată;

8.   Valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat;

9.   Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de regie în interes public;

10. Menționarea obiectivului de politică publică a regiei;                                                                                                            Detalii aici

11. Detalierea situațiilor de risc/ analiză de risc din domeniul de activitate al regiei;                                                            Detalii aici
12. Planul de integritate al întreprinderii                                                                                                                                           Detalii aici

(dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea)

și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;

13. Raportul de audit extern;

14. Raportul anual al regiei.